hipoteka

Odwrócona hipoteka – co to znaczy?

Odwrócona hipoteka to propozycja skierowana do osób, które bez względu na powody nie chcą przekazywać swojego mieszkania w formie spadku krewnym. Najczęściej są to emeryci.

Czy odwrócony kredyt hipoteczny się opłaca?

Z odwróconej hipoteki korzystają na ogół emeryci, dla których utrzymanie mieszkania jest sporym wyzwaniem, a przy okazji nie mają rodziny lub nie utrzymują z nią kontaktu. Odwrócony kredyt hipoteczny jest w Polsce w przeciwieństwie do renty dożywotniej, uregulowany w sposób prawny.

Odwrócona hipoteka to umowa terminowa, która zawierana jest na dany okres. Bank w tym przypadku zarabia przede wszystkim na odsetkach, które rosną do momentu, gdy zobowiązanie nie wygasa. Odsetki te są bardzo ważne, gdy bank staje przed koniecznością sprzedaży nieruchomości i rozliczenia się z beneficjentami. W momencie, gdy bank zawiera umowę odwróconego kredytu hipotecznego, obliguje się w sposób automatyczny do wypłacenia kredytobiorcy określonej kwoty pieniędzy. Odbywa się to przez cały okres, na jaki umowa została podpisana. Jednak bank nie ponosi odpowiedzialności za opłacenie rachunków związanych z utrzymaniem nieruchomości. Nie opłaca więc mediów czy czynszu.

Co ciekawe, w przypadku odwróconej hipoteki można wypłacić całość kwoty, gdy zgodzą się na to obie strony. Wystarczy w tym celu zsumować lata obowiązywania umowy, licząc miesięczną ratę. Renta dożywotnia takiej możliwości nie daje.

Odwrócona hipoteka – co na to polskie prawo?

Odwróconej hipoteki w praktyce nie mogą oferować banki, które nie są objęte nadzorem KNF. Bank, który zdecydował się udzielić kredyt, musi posiadać zabezpieczenie o określonej wysokości. Umowa odwróconej hipoteki podpisywana jest na czas określony, a nie do chwili śmierci kredytobiorcy. Po jego śmierci nieruchomość dostaje bank, ale po wygaśnięciu umowy jest ona nadal własnością klienta.

Czy umowę odwróconej hipoteki można rozwiązać?

Zobowiązanie to jest odwracalne. Tym samym spadkobiercy po śmierci kredytobiorcy mają rok na spłatę zobowiązania i odzyskanie nieruchomości. Wcześniej jednak muszą złożyć do banku stosowny wniosek.

Bank przekazuje spadkobiercom niezbędne dokumenty na temat hipoteki i danej nieruchomości. Stwierdza również, ile środków wypłacił swojemu klientowi, a rzeczoznawca wycenia nieruchomość. Na tej podstawie wyliczana jest kwota, którą należy jeszcze dopłacić. W grę wchodzą oczywiście również odsetki, a nie tylko zsumowane, miesięczne wpłaty.

Czy warto zdecydować się na odwróconą hipotekę?

W praktyce bywa różnie, zwłaszcza dla potencjalnych spadkobierców. Jeśli kredytobiorca umarł szybko, wówczas nie trzeba oddawać bankowi zbyt wysokich sum. W przeciwnym wypadku bywa trudniej. Kluczowe znaczenie ma jednak wycena dokonana przez rzeczoznawcę. Jeśli ten dojdzie do wniosku, że nieruchomość jest więcej warta niż należność dla banku określona w umowie, wówczas bank musi różnicę spadkobiercom zwrócić w przypadku sprzedaży nieruchomości. W praktyce zdarza się tak jednak raczej rzadko i nie ma na co liczyć w tej sytuacji.

Post Author: Wolański Marcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *