karta płatnicza

Jak szybko można zastrzec kartę płatniczą?

Jak szybko można zastrzec kartę płatniczą?

Kradzież albo zgubienie karty płatniczej zwykle oznacza poważne kłopoty. W najlepszym wypadku na jakiś czas stracimy dostęp do konta, w najgorszym – utracimy wszystkie nasze oszczędności. Najlepszą metodą, by uchronić się przed negatywnymi skutkami utraty karty, jest jej zastrzeżenie. Warto wiedzieć, jak musimy postąpić po utracie plastiku.

Na czym polega zastrzeżenie karty?

Zastrzeżenie karty polega na trwałym zablokowaniu możliwości dokonywania transakcji przy użyciu tej karty i jest czynnością nieodwołaną. To oznacza, iż nie można wycofać dokonanego zastrzeżenia lub odblokować zastrzeżonej karty. Ponadto jeżeli po zastrzeżeniu odzyskamy kartę to jej dalsze używanie jest zabronione. Większość banków w takiej sytuacji wymaga, by karta została zniszczona w sposób trwały.

Kartę zastrzeżemy, kontaktując się z naszym bankiem

Przede wszystkim możemy zastrzec kartę poprzez kontakt z naszym bankiem. Procedura oraz dostępne ścieżki zastrzeżenia zależą od konkretnego banku. Najczęściej zastrzeżenie jest możliwe przez:

  • kontakt z infolinią;
  • kontakt z placówką banku;
  • zalogowanie do bankowości elektronicznej danego banku.

Kontakt z infolinią banku jest najszybszym z wyżej wymienionych sposobów. Warto zatem mieć w telefonie komórkowym numer na infolinię naszego banku.

Przyśpieszmy sobie kontakt w sprawie zastrzeżenia karty

Po wysłuchaniu automatycznego komunikatu, jeżeli infolinia to przewiduje, wybierzmy cyfrę odpowiadającą opcji „zastrzeżenie karty”. Nie łączymy się wówczas przez opcję „Jestem klientem”, bo to zdecydowanie wydłuży kontakt (między innymi przez konieczność logowania do bankowości telefonicznej). Kiedy wybierzemy opcję zastrzeżenia to szybciej się połączymy, a konsultant będzie mógł po skróconej weryfikacji naszych danych zastrzec kartę szybciej.

Warto wiedzieć, że wiele banków umożliwia zastrzeżenia karty przez osoby trzecie. W praktyce oznacza to, iż jeśli zgubimy kartę, a ktoś obcy ją znajdzie oraz zadzwoni na infolinię banku to może ją za nas zastrzec.

Zastrzeżenie karty poprzez bankowość elektroniczną

Niektóre banki udostępniają opcje zastrzeżenie karty z poziomu serwisu bankowości elektronicznej. Jeśli nasz bank daje nam wolną rękę w tej kwestii to możemy sami dokonać zastrzeżenia karty po zalogowaniu do serwisu transakcyjnego. Możliwości zastrzeżenia szukajmy w zakładce poświęconej kartom .

Mając konta w różnych bankach możemy zadzwonić na jeden numer telefonu

Związek Banków Polskich uruchomił specjalny oraz całodobowy system, który pozwala na zastrzeganie kart różnych banków. Bardzo dużym udogodnieniem tego systemu jest to, iż wystarczy zadzwonić na łatwy do zapamiętania numer telefonu: +48 828 828 828.

Dzwoniąc na ten numer połączymy się z automatyczną infolinią, gdzie głosowo trzeba podać nazwę banku w jakim posiadamy zastrzeganą kartę. Potem system przekierowuje nas na infolinię banku wskazanego w dyspozycji i będziemy już rozmawiali z konsultantem tego banku.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu tego systemu znajdziemy na jego stronie internetowej, czyli www.zastrzegam.pl

Post Author: Wolański Marcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *