faktoring

Faktoring podstawowe informacje

W usłudze faktoringu można wyróżnić 3 podmioty :

Firmę, czyli dostawcę usług i towarów, nazywaną faktorantem, odbiorców firmy (dłużników), jak i firmę udzielającą finansowania (faktor). Najważniejszym założeniem usługi faktoringowej będzie wykup należności przez faktora (faktur) w odroczonym terminie płatności, wystawionych przez wspomnianego faktoranta dla jego odbiorców.

Faktor musi wypłacić faktorantowi 80 do 100 procent (minus prowizja) wartości samej faktury zaraz po jej wystawieniu. Reszta należności, zmniejszona o opłatę na rzecz faktora, jest przekazywana faktorantowi w momencie otrzymania przez faktora opłaty od odbiorcy (czyli dłużnika). Na faktorze ciąży obowiązek kontroli rozliczeń razem z odbiorcami, jak i prowadzenie należących do nich kont księgowych, zatem to nie dostawca, ale faktor musi oczekiwać na zapłatę od odbiorców.

Ochrona należności

Ochrona należności odznacza się bardzo niskimi kosztami składki, brakiem uznaniowości w decyzjach o wypłacie zagwarantowanych przedtem środków, jak również niskim wkładem własnym. Nie mające uzasadnienia zarzuty dłużników, albo nie przekazanie przez klient pisemnej informacji na temat pogarszającej się sytuacji majątkowej dłużników (o których nie musi on zawsze wiedzieć) nie zwalnia niestety firmy, która podjęła się ochrony należności z odpowiedzialności. Na klienta nie nakłada się szeregu obowiązków, które mają na celu zminimalizowanie, albo zapobieżenie szkodzie, ponieważ jest to nieokreślony termin, który stwarza pole do uznaniowości i nadużyć. Termin wypalenia środków będzie z góry określony, jak i niezależny od terminu prawnie stwierdzonej niewypłacalności dłużnika, zaś przesłanki do wyłączenia odpowiedzialności są określone w umowie.

Dla kogo przeznaczony jest faktoring?

Faktoring będzie przeznaczony dla firm, które prowadzą sprzedaż usług i towarów instytucjom, albo innym firmom, wystawiającym faktury z tak zwanym odroczonym terminem zapłaty. Na przykład, przedsiębiorca (nazwijmy go dostawcą), który zajmuje się sprzedażą towaru, ustala ze swoimi odbiorcami, że płatność za dostawę nastapi w przeciągu 30 dni. Będzie to czas, w którym formalnie realizuje się przychód, co jest przyczyną powstania zobowiązania podatkowego, chociaż nie ma jeszcze wpływu gotówki. W tymże czasie może zaistnieć również potrzeba regulacji innego rodzaju należności : wynagrodzeń, za dostarczenie materiałów do produkcji. W takiej właśnie sytuacji może pomóc faktoring. Warto skorzystać oczywiście z usług firmy faktoringowej, niemniej jednak uprzednio lepiej jest sprawdzić, która z nich jest najlepsza w rankingu : https://www.czerwona-skarbonka.pl/faktoring-porownanie-firm-faktoringowych/

Aby móc szybko otrzymać pieniądze za faktury trzeba po pierwsze zawrzeć umowę z faktorem. Umowę taką zawiera się na czas nieokreślony. Dzięki czemu ma ona przewagę nad umowami kredytowymi, które zawiera się na ogół na rok. Nie istnieje potrzeba odnawiania umowy każdego roku. Inną istotną przewagą będzie brak obowiązku ustanowienia zabezpieczeń materialnych. Standardową formą zabezpieczenia w przypadku faktoringu będą same faktury, jak i własny weksel.

Post Author: Wolański Marcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *