ubezpieczenie kredytu

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Ubezpieczenie kredytu jest oferowane obecnie w różnych rodzajach polis. To rozwiązanie preferencyjne, które pozwala wielu osobom obniżyć koszty kredytu. Dzięki ubezpieczeniu można w teorii spać spokojnie. W przypadku choroby czy utraty pracy ubezpieczyciel przekazuje bowiem środki na poczet spłaty kredytu. W ten sposób można również nieco ochronić swoich krewnych, którzy po śmierci kredytobiorcy nie zostaną obarczeni długiem.

Ubezpieczenie kredytu – co to jest?

To polisa, z której środki będą wypłacone na poczet spłaty kredytu w sytuacji, gdy będzie mieć miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe, którego polisa dotyczy. Ubezpieczenie to ma różną formę np. ubezpieczenie kredytu na wypadek śmierci czy ubezpieczenie od utraty pracy. Ubezpieczyć można kredyt gotówkowy, kupiecki, hipoteczny czy ratalny. Na rynku dostępne są również specjalistyczne polisy np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Bardzo często ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe. To dla banku dodatkowe zabezpieczenie spłaty zobowiązania kredytowego, które udzielane jest przecież na wiele lat. Niekiedy ubezpieczenie kredytu od utraty pracy jest obowiązkowe w przypadku umów o kredyt gotówkowy.

Jednak rezygnacja z takiego ubezpieczenia jest możliwa. Wówczas ubezpieczony uzyskuje zwrot ubezpieczenia za niewykorzystany okres ochrony. W tym celu trzeba do właściwego banku złożyć specjalną dyspozycję. Na zwrot czeka się zwykle od 14 do 60 dni, w zależności od umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową. Rezygnacja może mieć miejsce w czasie spłaty kredytu. Kredytobiorca odzyskuje wówczas środki za niewykorzystaną ochronę, ale jednocześnie traci ubezpieczenie kredytu. Wiele banków w takiej sytuacji decyduje się na podniesienie oprocentowania kredytu.

Śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Jak należy postępować, gdy dojdzie do śmierci kredytobiorcy, który był ubezpieczony? Jeśli dana osoba posiadała w chwili śmierci aktywną polisę na życie, trzeba zawiadomić o tym bank oraz wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe. W tym celu dostarcza się do wymienionych instytucji akt zgonu kredytobiorcy. Czasem wymagany jest też dodatkowo odpowiedni dokument spadkowy. To gwarantuje danej osobie dostęp do wszystkich informacji, które normalnie są chronione tajemnicą bankową w sprawie wypłaty świadczenia. Należy też przez cały czas pozostawać w kontakcie ze swoim ubezpieczycielem. Zawsze może bowiem poprosić o przesłanie dodatkowych dokumentów np. historii choroby czy wypisu ze szpitala.

Jeśli kredytobiorca posiadał ubezpieczenie kredytu od śmierci, po wypłaceniu świadczenia środki trafiają na odpowiedni rachunek kredytowy. Jeśli kwota jest wystarczająco wysoka, dochodzi do jego zamknięcia. W sytuacji, gdy był to kredyt hipoteczny to pozostaje do wykonania jeszcze jedna czynność. Po zamknięciu spłaconego kredytu hipotecznego konieczne jest wykreślenie banku z hipoteki danej nieruchomości kredytowanej bądź nieruchomości, na której ustanowiono zabezpieczenie spłaty kredytu.

Post Author: Wolański Marcin

1 thought on “Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

    Radek

    (17 grudnia, 2019 - 8:43 pm)

    W jakim banku otrzymać opłacalny kredyt do 15 tysięcy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *